Łukasz Szewczyk28.06.2017 (15:42)0

AutoMapa rezygnuje ze wsparcia dla mobilnych systemów Windows

Od 1 lipca 2017 roku AutoMapa rezygnuje ze wsparcia urządzeń pracujących pod kontrolą systemu Windows 10 Mobile i Windows Phone.

Przejdź do artykułu