Łukasz Szewczyk14.11.2017 (15:31)2 komentarze

Play: Wzrost do 14,8 mln użytkowników

Komórkowa sieć Play trzeci kwartał 2017 roku zakończyła liczbą ponad 14,8 mln kart SIM - wynika z danych zaprezentowanych przez operatora. Udział klientów abonamentowych zwiększył się natomiast do 61,8 proc.
Play
Na koniec września 2017 roku całkowita baza użytkowników sieci Play wynosiła 14,889 mln kart SIM, co oznacza wzrost o 249,7 tys. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Fioletowy operator obsługuje już 9,2 mln klientów abonamentowych (wzrost o 1,204 mln w ujęciu rocznym) oraz 5,685 mln użytkowników pre-paid (spadek o 054,7 tys. użytkowników).
Zagregowany średni przychód na użytkownika (ARPU) utrzymał się na poziomie 32,3 zł w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz wzrastając z poziomu 31,8 zł porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Z kolei wskaźnik odejść zwiększył się nieznacznie do poziomu 0,8% z poziomu 0,7% w poprzednim kwartale.

- W dalszym ciągu realizujemy naszą strategię rozwoju sieci na terenie całego kraju; na koniec trzeciego kwartału 2017 posiadaliśmy 5423 stacji bazowych. Ponadto, zasięg naszej własnej sieci 4G osiągnął poziom 92,2% pokrycia populacji (co stanowi wzrost o 1,7 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r.) podczas gdy zasięg sieci 4G LTE Ultra wyniósł 79,4% pokrycia populacji (co oznacza wzrost o 3,2 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku). Łącznie z roamingiem krajowym, w zasięgu naszej sieci znajduje się ponad 99% populacji kraju. Co więcej, w sierpniu 2017 r., do naszego silnego portfolio częstotliwości dodaliśmy 3,7 GHz - wylicza Jorgen Bang-Jensen, prezes sieci Play. -

Przychody operacyjne zwiększyły się do poziomu 4,930 mld zł (+9,6% w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.) w wyniku znacznego wzrostu bazy klientów kontraktowych. Skorygowany wynik EBITDA zwiększył się do poziomu 1 728 mln zł (+17,2% w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.) w wyniku dźwigni operacyjnej oraz efektu skali w III kw. 2017 r.; na skorygowany wynik EBITDA wpływ miała również regulacja RLAH (tzw. europejski roaming jak w domu) - Rozporządzenie roam-like-at-home ("RLAH") weszło w życie w dniu 15 czerwca 2017 r. W wyniku tego III kw. 2017 r. był pierwszym kwartałem, kiedy widoczny był wpływ RLAH. Rozsądne jest założenie, że w najbliższych kwartałach wpływ RLAH pozostanie widoczny - dodaje szef Play.

Komentarze (1 - 2 z 2)

Ilość nie zawsze idzie w parze a JAKOŚCią ;)
 3  
Pamiętam jak wielka 3 wyśmiewała P4 gdy powstało, że nie da rady, że nie będzie wielkiego sukcesu. A utaj proszę. Play zrewolucjonizowało rynek telefonii tak samo jak i telewizja N zrewolucjonizowała rynek platform cyfrowych.
 13