Łukasz Szewczyk14.11.2017 (15:31)2 komentarze

Play: Wzrost do 14,8 mln użytkowników

Komórkowa sieć Play trzeci kwartał 2017 roku zakończyła liczbą ponad 14,8 mln kart SIM - wynika z danych zaprezentowanych przez operatora. Udział klientów abonamentowych zwiększył się natomiast do 61,8 proc.
Play: Wzrost do 14,8 mln użytkowników
Na koniec września 2017 roku całkowita baza użytkowników sieci Play wynosiła 14,889 mln kart SIM, co oznacza wzrost o 249,7 tys. w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Fioletowy operator obsługuje już 9,2 mln klientów abonamentowych (wzrost o 1,204 mln w ujęciu rocznym) oraz 5,685 mln użytkowników pre-paid (spadek o 054,7 tys. użytkowników).
Zagregowany średni przychód na użytkownika (ARPU) utrzymał się na poziomie 32,3 zł w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz wzrastając z poziomu 31,8 zł porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Z kolei wskaźnik odejść zwiększył się nieznacznie do poziomu 0,8% z poziomu 0,7% w poprzednim kwartale.

- W dalszym ciągu realizujemy naszą strategię rozwoju sieci na terenie całego kraju; na koniec trzeciego kwartału 2017 posiadaliśmy 5423 stacji bazowych. Ponadto, zasięg naszej własnej sieci 4G osiągnął poziom 92,2% pokrycia populacji (co stanowi wzrost o 1,7 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem w 2016 r.) podczas gdy zasięg sieci 4G LTE Ultra wyniósł 79,4% pokrycia populacji (co oznacza wzrost o 3,2 p.p. w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku). Łącznie z roamingiem krajowym, w zasięgu naszej sieci znajduje się ponad 99% populacji kraju. Co więcej, w sierpniu 2017 r., do naszego silnego portfolio częstotliwości dodaliśmy 3,7 GHz - wylicza Jorgen Bang-Jensen, prezes sieci Play. -

Przychody operacyjne zwiększyły się do poziomu 4,930 mld zł (+9,6% w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.) w wyniku znacznego wzrostu bazy klientów kontraktowych. Skorygowany wynik EBITDA zwiększył się do poziomu 1 728 mln zł (+17,2% w porównaniu z okresem pierwszych dziewięciu miesięcy 2016 r.) w wyniku dźwigni operacyjnej oraz efektu skali w III kw. 2017 r.; na skorygowany wynik EBITDA wpływ miała również regulacja RLAH (tzw. europejski roaming jak w domu) - Rozporządzenie roam-like-at-home ("RLAH") weszło w życie w dniu 15 czerwca 2017 r. W wyniku tego III kw. 2017 r. był pierwszym kwartałem, kiedy widoczny był wpływ RLAH. Rozsądne jest założenie, że w najbliższych kwartałach wpływ RLAH pozostanie widoczny - dodaje szef Play.

Komentarze (1 - 2 z 2)

Ilość nie zawsze idzie w parze a JAKOŚCią ;)
 4  
Pamiętam jak wielka 3 wyśmiewała P4 gdy powstało, że nie da rady, że nie będzie wielkiego sukcesu. A utaj proszę. Play zrewolucjonizowało rynek telefonii tak samo jak i telewizja N zrewolucjonizowała rynek platform cyfrowych.
 14