Łukasz Szewczyk06.12.2017 (9:16)1 komentarz

Nowa umowa Orange ze związkami. Podwyżki i do 2,7 tys. dobrowolnych odejść do 2019 roku

Orange Polska podpisał ze związkami zawodowymi umowę społeczną na lata 2018-2019, w ramach których z odejść dobrowolnych będzie mogło skorzystać maksymalnie 2 680 pracowników
Zarząd Orange Polska zakończył negocjacje ze związkami zawodowymi w zakresie zapisów nowej umowy społecznej. Nowa umowa będzie obowiązywać w latach 2018-2019.
Umowa określa m.in. wielkość odejść dobrowolnych na najbliższe dwa lata na poziomie 2680 osób oraz pakiet finansowy dla pracownika odchodzącego z Orange Polska w ramach odejść dobrowolnych. Przewiduje także możliwość podwyżek wynagrodzeń zasadniczych (2,5% w roku 2018 i w roku 2019), wysokość dodatkowego odszkodowania dla pracowników, którzy osiągną wiek emerytalny a także określa miejsce i rolę mobilności wewnętrznej przy wsparciu programu alokacyjnego, stwarza pracownikom, z którymi pracodawca zamierza rozwiązać umowę o pracę możliwości skorzystania z udziału w programie wsparcia w poszukiwaniu pracy na rynku (outplacement). Zapisy umowy j 2018-2019 przewidują również kontynuowanie programu "przyjazne środowisko pracy" oraz utrzymanie pakietu opieki medycznej.

W ramach wynegocjowanego porozumienia określono dla Orange Polska limit odejść pracowników w 2018 roku na poziomie 1450, a także zasady odejść dobrowolnych w 2018 roku i wysokości odpraw i dodatkowych odszkodowań dla pracowników odchodzących z Orange Polska w 2018. Porozumienie określa również zasady i kryteriów doboru jakie pracodawca będzie stosował wobec pracowników, którym będzie wypowiadał umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

Wartość pakietu przypadająca na odchodzącego pracownika będzie zależała od stażu pracy w Grupie, zgodnie z ponadzakładowym układem zbiorowym pracy i będzie powiększona w roku 2018 o 5 tys. zł dla pracowników ze stażem pracy od 10 do 15 lat, o 10 tys. zł ze stażem pracy od 15 do 20 lat oraz o 26 tys zł ze stażem od 20 lat.

Komentarze (1 - 1 z 1)

Te dobrowolne odejścia wyglądają tak: szef mówi Ci, że jesteś nominowany do odejścia, a Ty masz jeszcze czas / możliwość aby powiedzieć, że chcę sam odejść to dostane jeszcze dodatkową odprawę. I tyle...
 2