Łukasz Szewczyk08.11.2019 (8:26)brak komentarzy

Plus: Wzrost do ponad 12 mln aktywnych użytkowników

trzeci kwartał 2019 roku komórkowa sieć Plus zakończyła liczbą ponad 11,75 mln aktywnych kart SIM - wynika z danych finansowych Grupy Cyfrowy Polsat. Operator notuje duży wzrost abonentów usług głosowych.
Plus: Wzrost do ponad 12 mln aktywnych użytkowników
Na koniec września 2019 roku Polkomtel, operator komórkowej sieci Plus obsługiwał ponad 12,089 mln aktywnych kart SIM usług telekomunikacyjnych, co oznacza wzrost o 369tys. rok do roku.
Na koniec trzeciego kwartału 2019 roku z telefonu komórkowego korzystało łącznie 10,195 mln użytkowników (wzrost o 436 tys. rok do roku). Jednocześnie, komórkowa sieć Plus posiada łącznie 7,752 mln aktywnych użytkowników usług telefonii komórkowej w systemie abonamentowym (wzrost 543 tys. rok do roku) oraz 2,443 mln aktywnych usług telefonii komórkowej w systemie pre-paid (spadek o 107 rok do roku tys.)

Z kolei z internetu korzystało łącznie 1,894 mln użytkowników (spadek o 67 tys. rok do roku). Operator obsługuje 1,802 mln aktywnych usług internetowych w systemie abonamentowym (spadek o 7 tys. rok do roku) oraz 92 tys. aktywnych usług telefonii komórkowej w systemie pre-paid (spadek o 60 tys.)