Łukasz Szewczyk29.09.2009 (19:05)brak komentarzy

MNI Telecom przejmuje Neotel Communication

Spółka MNI Telecom podpisała z zarządem spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera umowę nabycia 100 proc. kapitału Neotel Communication Polska. Nabycie udziałów nastąpiło za cenę 32,5 mln zł.
W dniu dzisiejszym (29 września 2009 roku) spółka została poinformowana o uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na realizację warunkowej umowy sprzedaży, zawartej pomiędzy spółką zależną MNI Telecom i spółką Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera. – właścicielem spółki Długie Rozmowy, której przedmiotem było warunkowe nabycie przez MNI Telecom akcji stanowiących 100 proc. kapitału Długie Rozmowy za cenę 16 mln złotych. W związku z tym faktem powyższa umowa zostanie sfinalizowana w najbliższych dniach, o czym zarząd Spółki poinformuje odrębnym komunikatem.
Kolejnym celem Zarządów MNI oraz Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera będzie skonsolidowanie działalności medialnej opartej na usługach spółek MNI Premium oraz El2. Odbędzie się to poprzez wniesienie 100 proc. akcji MNI Premium do Polskiego Przedsiębiorstwa Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera w zamian za nowo wyemitowane akcje. W wyniku tej transakcji MNI stanie się większościowym strategicznym akcjonariuszem spółki PPWK, będącej zdecydowanym liderem rynku usług medialnych oraz marketingu mobilnego w Polsce.
MNI Telecom